Projekti

Društvo je upisano u Registar naučno-istraživačkih organizacija u Ministarsvu za visoko obrazovanje, naučno-tehnološki razvoj i informaciono društvo Republike Srpske pod rednim brojem 64.

U sklopu medijskih aktivnosti i djelovanja na javnost Hortikulturno naučno društvo krajem 2013. godine, u saradnji sa Institutom za genetičke resurse, pripremilo je i realizovalo snimanje šest emisija u okviru serijala “Plodovi sunca” u saradnji sa Alternativnom televizijom (ATV) iz Banjaluke.

Realizovan je projekat “Plantažiranje lincure primjenom metoda organske proizvodnje” u periodu 2009-2011, koji je finasijski podržan od Grada Banja Luka. Glavne aktivnosti i ostvareni rezultati na ovom projektu obuhvatali su utvrđivanje i opis lokaliteta za uzimanje sjemena domaćih populacija lincure, osposobljavanje kadrova za ovladavanje tehnologijom proizvodnje, proizvodnju presadnica lincure u saradnji sa lokalnim poljoprivrednicima.

Realizovan je projekat “Endemske biljke Republike Srpske” podržan od Ministarstva nauke I tehnologije Republike Srpske u 2012. godini u sklopu koga su vršena terenska istraživanja na području banjalučke regije, lociranje endemskih vrsta, morfološki opis vrsta i fotodokumentovanje. Obrađene su prikupljene informacije, publikovani naučni radovi u časopisima Botanica Serbica I Glasnik Šumarskog fakulteta, i formirane su podloge za razmnožavanje endemskih vrsta u botaničkoj bašti Instituta za genetičke resurse u Banjoj Luci.

Realizovan je projekat pod nazivom “Promocija tradicionalnog znanja i vještina na području Republike Srpske” u toku 2012-2013. godine uz finasijsku podršku Ministarstva trgovine I turizma Republike Srpske. Kreirani su upitnici i izvršeno anketiranje o tradicionalnim receptima, zanatima i običajima kroz obilazak ruralnih područja u više opština Republike Srpske, sa ciljempripreme i štampanja brošure o nazanimljivijim informacijama o domaćoj kuhinji, sa kontaktima proizvođača.

Sa Institutom za genetičke resurse realizovane su aktivnosti na istraživanju, konzervaciji i promociji biodiverziteta lokaliteta Metaljka na području opštine Čajniče u jugoistočnom dijelu Bosne I Hercegovine i rezultat te saradnje je realizovan projekat “Istraživanje biodiverziteta na lokalitetu Metaljka” u toku 2013-2014. godine, koji je podržan od strane Ministarstva nauke I tehnologije Republike Srpske. Danas je ovaj lokalitet dio zaštićenog područja Cicelj.