O društvu

 • zalaganje za razvoj svih područja hortikulture u Bosni i Hercegovini,

 • unapređenje saradnje u Bosni i Hercegovini, kao i međunarodne saradnje u istraživačkom radu, obrazovanju i usvajanju i razmjeni znanja u biološkim, tehničkim, ekološkim, sociološkim i ekonomskim pitanjima koja imaju uticaj na hortikulturu,

 • održavanje radionica i simpozijuma kao i drugih naučnih skupova,

 • rad u sekcijama prema hortikulturnim vrstama i komisija prema predmetu hortikulturne nauke i tehnologije koje obrađuju vrste iz više sekcija,

 • uspostavljanje odnosa i saradnje sa drugim organizacijama u oblasti svog interesa,

 • uređivanje, izdavanje i distribuiranje informacija, izvještaja i naučno – tehničkih publikacija, zadržavajući ekskluzivna prava za umnožavanje, prema važećem zakonu u Bosni i Hercegovini,

 • organizovanje, samostalno ili sa drugim subjektima, edukativnih seminara, stručnih sastanaka, konferencija, radionica, treninga i takmičenja;

 • izdavanje priručnika, knjiga, informativnih biltena, audio i video publikacija, internetskih medija, kao i drugog promotivnog materijala;

 • istraživanje, proučavanje, promicanje i popularizacija nauke u Bosni i Hercegovini;

 • uključivanje u različite lokalne i međunarodne projekte u skladu sa ciljevima i djelatnostima Udruženja;

 • saradnja sa nadležnim organima i organizacijama, pravnim licima, udruženjima, asocijacijama kao i svim drugim srodnim licima u ostvarivanju njihovih prava, u skladu sa postavljenim ciljevima Udruženja, kao i međunarodna saradnja;

 • razmjena iskustava i informacija sa istim ili sličnim udruženjima, organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Članovi društva su naučni i stručni radnici iz oblasti hortikulture iz BiH (diplomirani inženjeri, magistri i doktori nauka iz oblasti hortikulturne nauke (voćarstvo, vinogaradarstvo, povrtarstvo, vinarstvo, cvjećarstvo, ljekovite, aromatične i začinske biljke, pejzažna hortikultura). U 2019. godini udruženje ima preko 40 članova. Upravljačku strukturu Društva čine Skupština i Predsjednik.

Skupštinu Hortikulturnog društva čini 15 članova.

Društvo posluje na osnovu članarine i drugih statutom utvrđenih aktivnosti.