Hortikulturno naučno društvo Bosne i Hercegovine

Hortikulturno naučno društvo Bosne i Hercegovine osnovano je 2006. godine. Okuplja članstvo na dobrovoljnoj osnovi i djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Saznajte više…

Podržavanje zajednice logo

Podržavanje zajednice

Zalaganje za razvoj svih područja hortikulture u Bosni i Hercegovini

Naučni skupovi logo

Naučni skupovi

Održavanje radionica i simpozijuma kao i drugih naučnih skupova

Saradnja logo

Saradnja

Uspostavljanje odnosa i saradnje sa drugim organizacijama u oblasti svog interesa

Naučni rad logo

Naučni rad

Istraživanje, proučavanje, promicanje i popularizacija nauke u Bosni i Hercegovini

Razmjena iskustava logo

Razmjena iskustava

Razmjena iskustava i informacija sa istim ili sličnim udruženjima, organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Širenje znanja logo

Širenje znanja

Organizovanje edukativnih seminara, stručnih sastanaka, konferencija, radionica, treninga i takmičenja